I Liberec má svůj ART WEEK a diváci se jednou za rok mohou konfrontovat se současným uměním. Letošní nultý ročník festivalu slouží jako entrée, které předznamenává budoucí ročníky s širším zastoupením umělců, přednášek či performancí a výstav. Umělecké realizace jsou prezentovány na vybraných místech v Liberci. Důležitým průsečíkem festivalu jsou Dny evropského dědictví, které zpřístupňují návštěvníkům historické a výjimečné objekty.

Společným momentem práce účastníků uměleckého festivalu je pak zájem o současné umění, které nenese znaky přímého řemeslného rukopisu umělce. Jinými slovy: umění, jehož formální charakter utváří použitá technologie, existující prefabrikované komponenty (ready mades) nebo dovednosti odborníků umělcem najatých. Umělecké dílo tak vzniká bez přímého manuálního zásahu svého tvůrce. Takový přístup dnes nalezneme v práci umělců zařazovaných například do kategorie konceptuální umění, umění nových médií, digitální umění, postinternet, ad. Mluvíme pak o odosobněném umění, jehož autor vedle počáteční myšlenky zajišťuje „pouze“ specifickou míru technologické kontroly. Na místo tradičních tahů štětce či sochařské modelace pozorujeme pokusy a přiznané fyzikální kompromisy pokoušející limity médií, přednastavených mentálních vzorců či profesí nutně neovládaných samotnými umělci. I přes programování podobného typu děl vytváří oproti tradičnímu řemeslnému pojetí specifický autorský záznam. (NE) DOTÝKAT SE – dnes znamená nejen tvořit, ale i hledat vlastní rukopis. Soustředěný zájem o samotnou metodu vzniku uměleckých děl dovoluje široké rozkročení se mezi různorodými typy současného umění, které již nespojuje jen médium malby, sochy, či instalace, nýbrž samotná pozice autora. Zároveň lze sledovat současné možnosti propojení umění a techniky/vědy.

Projekt „Festival umění“ byl podpořen fondem malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. ERN-0237-CZ-23.05.2016